Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75583

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów prawnych, procedur i instrukcji oraz innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych w nadzorze nad przetwarzaniem danych osobowych oraz bierze udział w monitoringu wprowadzania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Finansów oraz w jednostkach organizacyjnych.
 • Wspiera pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Bierze udział w dostosowaniu resortu finansów do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) poprzez przygotowywanie projektów zaleceń oraz opinii w tym zakresie.
 • Identyfikuje obszary dotyczące przetwarzania danych osobowych wymagające aktualizacji lub opracowania projektów regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
 • Bierze udział w podnoszeniu świadomości pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych , w tym przygotowuje projekty materiałów informacyjnych oraz prowadzi szkolenia.
 • Organizuje spotkania z przedstawicielami Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze opiniowania i opracowywania aktów prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (dyrektywa policyjna)
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy