Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75478

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na tym stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • Pełni nadzór nad procesami pozyskiwania licencji oprogramowania standardowego w zakresie projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Opracowuje procedury operacyjne i rekomendacje w zakresie zawierania umów licencyjnych zawieranych w związku z realizacją projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Zarządza ryzykiem licencyjnym w zakresie oprogramowania wykorzystywanego na potrzeby realizacji usług świadczonych w związku z realizacją projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Bierze udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach dotyczących zawierania umów licencyjnych oraz procesów ich pozyskiwania w projekcie „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym reprezentuje urząd na zewnątrz w tych sprawach.
 • Opracowuje metody realizacji audytu licencji na oprogramowanie oraz nadzoruje proces ich wykonywania w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Konsultuje propozycje rozwiązań systemowych realizowanych przez Departament w aspekcie projektowo-organizacyjnym w celu zapewnienia ich poprawności w odniesieniu do projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu licencjami
 • znajomość zagadnień z obszaru informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym w zakresie związanym z realizacją zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne,
 • współpraca,
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat CSAM, Verafirm Proffesional lub równoważnego w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-03-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy