Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74965

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- stres związany z krótkim terminem realizacji niektórych zadań,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Opracowuje roczne i wieloletnie projekty planów inwestycyjnych oraz przygotowuje wnioski dotyczące zmian w tych planach.
 • Nadzoruje prawidłowość sporządzanych planów inwestycyjnych oraz kontroluje realizację planów rzeczowo-finansowych inwestycji jednostek organizacyjnych resortu.
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych.
 • Bierze udział w pracach związanych z uzgadnianiem koncepcji rozwiązań architektonicznych nowo projektowanych obiektów jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz w ich uzgadnianiu.
 • Nadzoruje prawidłową realizację wskazanych zadań inwestycyjnych.
 • Sporządza zbiorcze, okresowe sprawozdania z realizacji wydatków inwestycyjnych.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Przygotowuje informacje, opracowania i odpowiedzi wynikające z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku zajmującym się planowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych lub nadzorem nad realizacją zadań inwestycyjnych
 • znajomość przepisów Ustawy: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami,
 • zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, w szczególności Excel, Legalis),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,
 • Przeszkolenie w zakresie Prawa budowlanego,
 • Przeszkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych,
 • Przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych,
 • Uprawnienia budowlane.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-03-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy