Główny specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74488

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • oblicza i odprowadza dochody GUM do Ministerstwa Finansów
 • prowadzi rejestr sprzedaży VAT, sporządza comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług oraz informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrz wspólnotowych dostaw/nabycia towarów, sporządza przelewy podatku do urzędu skarbowego
 • kontroluje pod względem formalno-rachunkowym oraz dekretuje wszystkie dokumenty księgowe na właściwe rodzaje i paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • księguje dowody księgowe na kontach syntetycznych i analitycznych
 • uzgadnia zapisy na kontach syntetycznych i analitycznych
 • codziennie rozlicza wpłaty dokonane przez kontrahentów Urzędu i kontaktuje się z nimi
 • wystawia i ewidencjonuje noty odsetkowe
 • bierze udział w doskonaleniu procedur oraz przedstawia propozycje modyfikacji już istniejących, opiniuje projekty ustaw, rozporządzeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • dobra znajomość ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych, Prawo o miarach
 • umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach budżetowych
 • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej
 • umiejętność księgowania na kontach
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excela
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu księgowości, sprawozdawczości, prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi bankowości elektronicznej NBP
 • umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego QUORUM F-K
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-02-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy