Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74495

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • Odpowiada za opracowywanie i aktualizację „Planu zarządzania kryzysowego w GUS” oraz „Planu szkoleń w zakresie obrony cywilnej i ochrony pracowników w GUS”, a także, we współpracy z komórką właściwą ds. obronnych, organizuje i prowadzi szkolenia i treningi w zakresie obrony cywilnej, w celu zapewnienia realizacji określonych zadań ustawowych nałożonych w tym zakresie na Urząd.
 • Samodzielnie przygotowuje dokumentację związaną z powoływaniem i aktualizowaniem obsady osób wyznaczonych do formacji ochrony ludności w GUS oraz organizuje proces aktualizacji i szkoleń zespołów specjalistycznych zabezpieczających ewakuację z budynku GUS, w tym organizuje i prowadzi ćwiczenia oraz treningi Zespołu Kierowania Ewakuacją budynku GUS, w celu zapewnienia biegłości pracowników w realizacji ww. zadań.
 • Organizuje proces praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w całym obiekcie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności działania pracowników ww. zakresie.
 • Współuczestniczy w ramach zarządzania kryzysowego w określaniu zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury w celu zapobiegania tym zagrożeniom na terenie GUS.
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy co najmniej raz w roku okresowe analizy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość przepisów prawnych i innych regulacji związanych z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-15

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy