Główny specjalista

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74530

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Sprawuje bieżący nadzór nad dystrybucją szczepionek służących realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w oparciu o system sprawozdawczości, w tym ESNDS oraz koordynuje wstrzymanie lub wycofanie dystrybuowanych szczepionek w przypadku ich wstrzymania lub wycofania w obrocie
 • Sporządza coroczny plan wielkości zapotrzebowania na szczepionki służące realizacji szczepień obowiązkowych na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i dokonuje ich weryfikacji z uwzględnieniem zapasów posiadanych na szczeblu centralnym i planowanych terminów dostaw szczepionek w celu zapewnienia ciągłości szczepień ochronnych
 • Współpracuje na bieżąco i wymienia informacje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz innymi urzędami i instytucjami zajmującymi się jakością i bezpieczeństwem szczepionek
 • Rozpatruje skargi, wnioski, petycje, interpelacje poselskie, oświadczenia senatorskie i inne wystąpienia dotyczące kwestii związanych z planowaniem zapotrzebowania i nadzorem nad dystrybucją szczepionek
 • Uczestniczy w tworzeniu i koordynowaniu procedur związanych z planowaniem zapotrzebowania na szczepionki służące realizacji szczepień obowiązkowych i nadzorem nad ich dystrybucją
 • Uczestniczy w kontrolach podległych jednostek w zakresie prawidłowości planowania zapotrzebowania na szczepionki służące realizacji szczepień obowiązkowych i koordynacji działań służących zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia w szczepionki podmiotów leczniczych
 • Opracowuje projekty aktów prawnych oraz projekty stanowisk, opinii i wytycznych Ministra Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do planowania zapotrzebowania na szczepionki do realizacji szczepień obowiązkowych, a także służących nadzorowi nad właściwym gospodarowaniem tymi szczepionkami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub farmacja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze medycyny, farmacji lub zdrowia publicznego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość obowiązującego prawodawstwa w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwo epidemiologiczne lub epidemiologia
 • Wiedza dotycząca szczepień ochronnych i umiejętność praktycznego jej zastosowanie w administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra organizacja pracy

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2021-02-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy