Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74533

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie weryfikacji informacji o schemacie podatkowym pod kątem spełnienia wymogów określonych dla tych informacji - w tym między innym poprzez wezwanie w trybie art. 86h § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa w celu wyjaśnienia wątpliwości co do treści informacji o schemacie podatkowym.
 • Prowadzi sprawy w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego(NSP),odmowy nadania numeru schematu podatkowego oraz unieważnienia numeru schematu płatkowego w celu wydania potwierdzenia nadana NSP, odmowy nadania numeru schematu podatkowego lub unieważnienia numeru schematu podatkowego, a także odmowy wszczęcia postępowania.
 • Sporządza informacje, sprawozdania oraz raporty w zakresie obejmującym właściwość wydziału.
 • Administruje system informatyczny raportowania schematów podatkowych - System MDR, w tym zarządza: słownikami, rolami i użytkownikami systemu. Wspiera użytkowników zewnętrznych Systemu MDR, opracowuje informacje o działaniu Systemu MDR.
 • Wspiera proces nadania numeru schematu podatkowego (NSP) poprzez obsługę i weryfikację wpływających do Szefa KAS pełnomocnictw do składania dokumentów MDR oraz prowadzi rejestr pełnomocnictw.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytana podatników w zakresie nadawania numeru schematu podatkowego NSP.
 • Współpracuje z Departamentem Systemu Podatkowego w zakresie opracowywania propozycji i rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych dotyczących nadawana NSP.
 • Opracowuje projekty wyjaśnień i wytycznych dla organów podatkowych w zakresie właściwości wydziału. Opracowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytana posłów oraz senatorów, wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelski, wystąpienia dziennikarzy oraz na wnioski o udzielenie informacji publicznej w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość prawa podatkowego (PIT, CIT,PCC, VAT, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość ustawy ordynacja podatkowa
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego
 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy