Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74372

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontaktybezpośrednie,telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerzepowyżej4 godzin dziennie

 • Reprezentowanie urzęduw kontaktach z instytucjami zewnętrznymi,beneficjentami i KomisjąEuropejską

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Opis dostępnościbudynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • bierze udział w pracach związanych z obszarem przedsiębiorczościi BRI przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i regionalnym, w tym w szczególności bierze udział w koordynacji zarządzaniai wdrażania16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014-2020 w ww. obszarach (w tym opiniuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ww. obszarach poszczególnych RPO)lub przygotowuje projekty dokumentów programowych i strategii, opiniuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ww. obszarach poszczególnych RPO)
 • bierze udział w programowaniu interwencji programów operacyjnych na lata 2021-2027 w wybranych obszarach Celu Polityki 1 związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i innowacyjności
 • rozwiązuje kwestie problemowe związane z bieżącym wdrażaniem wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych(RPO) jako opiekun wskazanych RPO w ramach Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa ds. RPO (IK UP ds. RPO)
 • bierze udział w przygotowaniu wybranych RPO 2021-2027 w ramach zadań IK UP ds. RPO,
 • bierze udział w posiedzeniach Komitetów Monitorujących wybranych RPO jako przedstawiciel IK UP ds. RPO MFiPR
 • przygotowuje materiały w związku z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych dot. przedsiębiorczościoraz B+R+I przedsiębiorstw lub RPO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Wiedza z zakresu wdrażaniafunduszy UE
 • Wiedza na temat RPO
 • Znajomośćjęzykaangielskiego na poziomie B2
 • UmiejętnośćobsługiMS Office: Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganiecelów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-11

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy