Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74378

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe: kilka razy w roku

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • odpowiada za organizację naboru projektów, w tym opracowywanie i aktualizowanie systemu / zasad i kryteriów wyboru projektów, przeprowadzenie konsultacji i uzgodnień
 • przeprowadza ocenę i wybór projektów innowacyjnych realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji oraz zamknięcia projektów innowacyjnych realizowanych w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zarówno pozakonkursowych jak i konkursowych, w tym przygotowuje i aktualizuje wytyczne i sprawozdania związane z zarządzaniem i monitorowaniem projektów, monitoruje ich postęp rzeczowy i finansowy, identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji projektów oraz przygotowuje propozycję rekomendacji działań naprawczych
 • bierze udział we wdrażaniu Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, poprzez między innymi przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych, wytycznych, przygotowanie umów / decyzji o dofinansowanie
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu (w tym: szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje, podręczniki) w zakresie Działania 4.1 PO WER
 • organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów (np. kluczowych/ indywidualnych/ pozakonkursowych) - przygotowywanie dokumentacji projektowej, bieżąca współpraca z beneficjentami projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie koordynacji lub rozliczania projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym
 • znajomość problematyki polityk społecznych, w szczególności w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-11

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy