Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74420

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca przy komputerze.

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Obsługuje system zgłaszania i realizuje zadania serwisu komputerowego, m.in. instaluje oprogramowanie, usuwa awarie raz udziela porad technicznych i wsparcia informatycznego pracownikom
 • Utrzymuje w sprawności technicznej urządzenia peryferyjne, w tym również: drukarki, kopiarki, faksy, urządzenia wielofunkcyjne i korytarzowe urządzenia kopiująco-drukujące
 • Prowadzi stanowiskowe szkolenia w zakresie wykorzystywania wdrożonych oraz wdrażanych aplikacji informatycznych, w szczególności dla nowozatrudnionych pracowników
 • Wykonuje naprawy, modyfikacje i konserwacje sprzętu komputerowego w zakresie możliwym do realizacji bez udziału firm zewnętrznych
 • Kontaktuje się z firmami zewnętrznymi w przypadku konieczności wykonania naprawy wymagającej specjalistycznej wiedzy, umiejętności, narzędzi lub części zamiennych
 • Utrzymuje wymagania techniczne dla sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zapewnia niezbędne wsparcie przy wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych
 • Zapewnia obsługę oraz wsparcie pracownikom w zakresie korzystania z podpisów elektronicznych
 • Bierze udział w czynnościach związanych z likwidacją zasobów sprzętowych oraz nośników danych wycofywanych z eksploatacji
 • Współpracuje z administratorami systemów i aplikacji oraz innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia użytkowników usług IT
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zagadnień dotyczących budowy sieci komputerowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Wiedza i umiejętność w zakresie instalacji i konfigurowania: systemów Windows, MS Office, programu Płatnik, Trezor oraz podpisów elektronicznych
 • Wiedza i umiejętność w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych i peryferyjnych,
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym, zgłaszanych przez pracowników
 • Umiejętność diagnozowania i usuwania usterek urządzeń drukujących lokalnych oraz sieciowych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, terminowość, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia lub kursy z zakresu sieci komputerowych, Windows
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-02-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy