Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74090

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • Opracowuje, aktualizuje i wdraża politykę ochrony danych osobowych oraz innych zasad, procedur i dokumentów w tym zakresie.
 • Koordynuje procesy przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych w Ministerstwie.
 • Określa środki ochrony informacji, w tym danych osobowych, w przypadku projektowania lub modyfikacji systemów teleinformatycznych.
 • Koordynuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych, przypisane każdej komórce organizacyjnej zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Ministerstwa.
 • Sporządza dokumentacje i niezbędne wyjaśnienia na potrzeby kontroli zewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych oraz bierze udział w przygotowaniu rocznych sprawozdań Inspektora Ochrony Danych.
 • Akceptuje dokumentacje bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
 • Uczestniczy w audytach w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Bierze udział we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach podległych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przetwarzania danych osobowych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 (DODO)
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo informacji lub bezpieczeństwo danych osobowych
 • Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawiające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub zgoda na przeprowadzenie procedury uzyskania poświadczenia
 • Szczególne uprawnienia: Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Umiejętność opracowywania i prowadzenia prezentacji

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy