Główny specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74222

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Sporządza zestawienia i analizy wykonania planu finansowego i planu rzeczowo-finansowego (w tym - planu wynagrodzeń i uposażeń) w różnych układach klasyfikacyjnych oraz tworzy bazy danych w oparciu o systemy wspomagane w rachunkowości, płacach i ewidencji majątku, według reguł zapewniających ciągłe aktualizowanie danych finansowych i ich stałą dostępność dla kierownictwa oraz planuje finanse w perspektywie krótko- i średniookresowej w celu zapewnienia, że gospodarka finansowa będzie prawidłowo realizowana.
 • Analizuje dane wynikające z poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego oraz sprawozdań budżetowych - z wykorzystaniem MS Excel i Access oraz dokumentacji źródłowej, przygotowuje raporty i wzory raportowania, także w formie aplikacji, w tym - raporty doraźne (ad hoc) w celu zapewnienia, że sprawozdania będą prawidłowe.
 • Przegląda procesy i dokumenty tworzone w systemach informatycznych rachunkowości, w tym - w systemach pomocniczych (płace, ewidencja majątku, obsługa budżetu, obsługa zakupów, umów i in.), analizuje i nadzoruje jakość danych, identyfikuje i kontroluje ryzyka oraz weryfikuje mechanizmy kontrolne w systemach informatycznych służących rachunkowości w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy pionu finansowo-księgowego i pionów powiązanych (logistyka, kadry).
 • Monitoruje przebieg i efektywność kluczowych procesów finansowych i majątkowych, w tym kontroluje koszty działalności i wydatków; pozyskuje, przetwarza i łączy dane z różnych źródeł, prezentuje dane kierownictwu oraz rekomenduje zmiany w organizacji rachunkowości i finansów na podstawie przygotowanych analiz w celu zapewnienia stałego rozwoju rachunkowości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze rachunkowości lub finansów
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych regulujących zasady rachunkowości państwowych jednostek budżetowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy