Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74224

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Wysiłek fizyczny

 • Praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca na wysokości do 3 metrów

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole radiokomunikacyjne bezpośrednie
 • Prowadzi postępowania w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych
 • Wykrywa przypadki używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień
 • Prowadzi kontrole emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących: używania urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia radiowego oraz nakazu zastosowania środków technicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego zakłócenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie radiokomunikacji lub elektroniki lub telekomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie radiokomunikacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców
 • Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej, w tym znajomość norm mających zastosowanie w zakresie prowadzonych pomiarów
 • Umiejętności stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych do konkretnych zadań, a także wyboru odpowiedniej procedury i trybu działania
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy