Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74270

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • wyjazdy służbowe,

 • wystąpienia publiczne.

Zakres zadań

 • Bierze udział w sporządzaniu analiz i prognoz dotyczących migracji zagranicznych w Polsce, w Europie i w UE, ze szczególnym uwzględnieniem masowych migracji obywateli państw trzecich.
 • Współpracuje w prowadzeniu obsługi merytorycznej i organizacyjno-technicznej Zespołu do Spraw Migracji.
 • Koordynuje, opracowuje i opiniuje plany kryzysowe związane z masowym napływem migrantów i uchodźców.
 • Bierze udział w konferencjach, seminariach oraz spotkaniach zagranicznych i krajowych poświęconych problemom migracji zagranicznych.
 • Przygotowuje materiały do opracowywania raportów i innych informacji dotyczących polityki migracyjnej na potrzeby kierownictwa MSWiA, Wydziału oraz podmiotów zewnętrznych.
 • Bierze udział w realizacji zadań wynikających z ustaleń polityki migracyjnej w zakresie problematyki odpowiadającej zadaniom Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji.
 • Bierze udział w programach i projektach dotyczących problematyki migracji, w których realizacji uczestniczy Departament.
 • Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi (organizacjami międzynarodowymi, placówkami dyplomatycznymi i naukowo-badawczymi) w zakresie problematyki odpowiadającej zadaniom Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie politologii lub stosunków międzynarodowych lub socjologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub jednostkach naukowo-badawczych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Wiedza dotycząca sytuacji migracyjnej w Polsce i w Europie, znajomość instytucji międzynarodowych odpowiedzialnych za przedmiotową problematykę, znajomość ustawodawstwa dot. cudzoziemców, dorobku prawnego UE oraz kluczowych dokumentów strategicznych krajowych i europejskich dot. migracji i azylu.
 • Umiejętność obsługi narzędzi informatycznych niezbędnych do prowadzenia prac analitycznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 • Znajomość na poziomie komunikatywnym innego niż język angielski języka obcego.
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze migracji.
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń.
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z zarządzaniem kryzysowym.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-02-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy