Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74172

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Sporządza roczne plany oraz programy kontroli do zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Urzędu;
 • Przeprowadza problemowe, kompleksowe lub sprawdzające kontrole planowe i doraźne – zgodnie z aktualnymi potrzebami, w komórkach Inspektoratu na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
 • Monitoruje, weryfikuje i dostosowuje mechanizmy kontroli oraz narzędzia realizacji kontroli zarządczej do potrzeb, wynikających z analizy funkcjonowania jednostki, w tym także w zakresie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych;
 • Wykonuje bieżące czynności kontrolne w delegaturach w zakresie procesu zarządzania finansami Inspektoratu oraz opracowuje rekomendacje;
 • Sporządza na podstawie przeprowadzonych kontroli protokoły lub sprawozdania oraz wystąpienia pokontrolne;
 • Sprawuje nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywania zaleceń pokontrolnych;
 • Wspiera na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli procesy zarządzania finansami Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowiskach związanych z prowadzeniem działań kontrolnych;
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Znajomość struktury organizacyjnej GITD;
 • Znajomość standardów kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, organizacja pracy własnej, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, samodzielność, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej audytu;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-02-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy