Główny specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74080

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzania i zmiany instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz sieci dystrybucyjnych operatorów systemów elektroenergetycznych
 • prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów prawa unijnego, dotyczące zagadnień transgranicznych, w tym alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz bilansowania systemu, w zakresie właściwości Wydziału
 • prowadzi monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w zakresie wypełniania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań oraz w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego, w zakresie właściwości Wydziału
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie uzgodnienia projektów decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczących określenia warunków zapewnienia dostępu lub dostępu do infrastruktury technicznej, w zakresie właściwości Wydziału
 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach spornych w zakresie dotyczącym odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
 • uczestniczy w opiniowaniu i przygotowywaniu projektów aktów prawnych, polityk, procedur, wytycznych, rozwiązań strategicznych oraz zasad postępowania, dotyczących dostępu do sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju rynku energii elektrycznej na poziomie krajowym oraz w ramach Unii Europejskiej
 • bierze udział we współpracy międzynarodowej, w tym współpracy regulatorów, oraz przygotowuje i opiniuje dokumenty powstające w ramach tej współpracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne, lub ekonomiczne, lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub obszarze obsługi prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Bardzo dobra znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa energetycznego krajowego i europejskiego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy, umiejętność pracy z trudnym klientem, komunikatywność, kreatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Dobra znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów elektroenergetycznych
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE
 • Dobra znajomość Kodeksu cywilnego

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy