Główny specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74129

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • prowadzi i wykonuje czynności windykacyjne należności budżetu państwa 64 części Głównego Urzędu Miar – Centrali Urzędu, w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego wystawia: decyzje określające opłatę, postanowienia, upomnienia i tytuły wykonawcze, w drodze postępowania cywilnego wystawia: przypomnienia, ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty i przygotowuje pozwy sądowe, wykonuje czynności prowadzone za pośrednictwem radcy prawnego
 • wszczyna i prowadzi postępowania administracyjne dotyczące ustalania opłat, opracowuje i przygotowuje odpowiednie decyzje administracyjne
 • przygotowuje i opracowuje dokumenty do Sądów, tj. wnioski o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika, wnioski o wpis do hipoteki nieruchomości, zgłoszenia wierzytelności oraz do Komorników Sądowych wnioski o opis i oszacowanie nieruchomości, wnioski o skierowanie postępowania egzekucyjnego do nieruchomości i inne pisma do syndyków i Urzędów Skarbowych
 • wykonuje działania windykacyjne poprzez kontakty z kontrahentami zmierzające do zdyscyplinowania kontrahentów i zapewnienia spłat należności, prowadzi windykację dotyczącą odpowiedzialności osób trzecich – członków zarządu spółek, przygotowuje wnioski o udostępnienie danych ze zbioru PESEL – Centrum Personalizacji i Dokumentów MSW
 • zakłada i prowadzi metryki spraw, które toczą się w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego
 • kontroluje ewidencję księgową i analizuje salda na kontach analitycznych kontrahentów pod kątem wymagalności należności
 • wystawia w systemie QUORUM noty obciążeniowe i odsetkowe
 • prowadzi korespondencję związaną z windykacją należności, przygotowuje odpowiedzi na wnioski i odwołania klientów w celu wyrażenia stanowiska organu oraz przekazuje do UOKiK sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostkach budżetowych
 • znajomość zasad księgowości budżetowej
 • znajomość przepisów: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wraz z aktami wykonawczymi, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość języka angielskiego

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy