Główny specjalista

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73949

Warunki pracy


 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym

 • Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności w obszarze polityki lekowej
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów należy ochrona praw pacjenta, w celu opracowania wystąpienia w sprawie działania systemowego, w tym w zakresie polityki lekowej
 • Przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych wniosków i ocen zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta
 • Dokonywanie analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów wymagających naprawy w systemie ochrony zdrowia oraz w celu przygotowania projektów wystąpień w ramach działań systemowych
 • Uczestnictwo w posiedzeniach parlamentarnych, zespołach roboczych, konferencjach i spotkaniach związanych z ochroną zdrowia
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne (lekarskie/farmaceutyczne/pielęgniarskie), pokrewne (w tym zdrowie publiczne/ biotechnologiczne/chemiczne/biologiczne) prawnicze, ekonomiczne lub w dziedzinie zarządzania

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w instytucjach systemu ochrony zdrowia lub organach publicznych związanych z system ochrony zdrowia w obszarze polityki lekowej lub stopień doktora nauk w ww. dziedzinach
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym w szczególności związanych z polityką lekową państwa
 • Wysoka kultura osobista i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

Data dodania: 2021-02-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy