Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73963

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet. Brak windy. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Koordynuje proces legislacyjny w CANARD w tym opracowuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty procedur i aktów prawnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Biuro.
 • Analizuje aktualnie obowiązujące przepisy oraz projekty aktów prawnych, w zakresie zadań wykonywanych przez CANARD w celu wypracowania jednolitych zasad.
 • Reprezentuje CANARD w sprawach uznanych za szczególnie skomplikowane, a także prowadzi postepowania, w których obwiniona osoba korzysta z immunitetu w celu zapewnienia odpowiedniej jakości zadań wykonywanych przez Biuro.
 • Przygotowuje rekomendacje dotyczące działalności CANARD, w szczególności w zakresie kierunków i celów działania CANARD w celu dostosowania schematów postępowania do zmieniających się przepisów prawnych.
 • Zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego, w tym wnosi środki odwoławcze w celu ukarania sprawcy wykroczenia.
 • Przygotowuje zalecenia i rekomendacje na podstawie analizy skarg wpływających do CANARD w celu podniesienia jakości zadań wykonywanych przez pracowników Biura, w tym optymalizacji ich działania.
 • Udziela porad i wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów prawnych stosownie do potrzeb wydziałów CANARD w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa
 • Wiedza z zakresu: Prawa Wykroczeń, Kodeks Postępowania w sprawach o Wykroczenia, Kodeks postępowania karnego, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o Transporcie Drogowym, Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych;
 • Umiejętność obsługi komputera w szczególności programów Microsoft Office, w tym Word, Excel, Access oraz Internetu;
 • Kompetencje: zdolność analitycznego myślenia, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, organizacja pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-03

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy