Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73998

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji Szefa KAS (II instancja), prowadzi sprawy w drugiej instancji i w trybach nadzwyczajnych z zakresu wiążącej informacji taryfowej (WIT), w tym rozpatruje odwołania, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych i inne pisma procesowe.
 • Przygotowuje opinie klasyfikacyjne w zakresie Wspólnej Taryfy Celnej dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), innych organów administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych.
 • Opracowuje wytyczne dla Departamentu Poboru Podatków i Departamentu Podatku od Towarów i Usług.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych oraz założeń polityki podatkowej w zakresie klasyfikacji towarów oraz innych projektów dokumentów rządowych w zakresie Taryfy Celnej oraz środków taryfowych, przekazanych w ramach uzgodnień.
 • Weryfikuje tłumaczenia językowe aktów prawnych oraz innych dokumentów Unii Europejskiej z zakresu właściwości komórki organizacyjnej.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczące przepisów podatkowych objętych właściwością wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa celnego
 • Znajomość Ordynacji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów
 • Znajomość podstawowych struktur UE
 • Umiejętność analizy informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z podstawowych języków UE (francuski lub niemiecki) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy