Główny specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73628

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).

 • Budynek: posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Sporządza zestawienia i raporty dotyczące obrotu produktami leczniczymi, w tym analizuje i przedstawia wnioski dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu i dystrybucji produktów leczniczych w celu podejmowania stosownych czynności wobec przedsiębiorców.
 • Bierze udział w tworzeniu baz danych i systemów na potrzeby Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz z zewnętrznymi organami i podmiotami w zakresie funkcjonowania oraz przetwarzania danych gromadzonych w systemach i rejestrach podlegających Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.
 • Bierze udział w pracach roboczych zespołów wewnętrznych i międzyresortowych w zakresie monitorowania i nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi oraz wspiera ich działania poprzez sporządzanie raportów, analiz i zestawień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu nauk ścisłych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych
 • znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy - Prawo farmaceutyczne
 • znajomość struktury organizacyjnej i zadań urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy