Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73930

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Sporządza analizy ekonomiczne w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów systemów podatkowych innych państw (np. ulg podatkowych, kosztów uzyskania przychodów) oraz analizy ekonomiczne w zakresie obowiązujących i projektowanych rozwiązań polskiego systemu podatkowego (w tym pod względem ich efektywności, konkurencyjności i wydajności fiskalnej).
 • Analizuje, opiniuje i przedstawia propozycje uzupełniania projektów aktów normatywnych, raportów oraz innych dokumentów z zakresu właściwości zespołu.
 • Opracowuje stanowiska do dokumentów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Komisji Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji międzynarodowych, w tym bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej, OECD, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Banku Światowego.
 • Monitoruje zmiany w polskim i zagranicznych systemach podatkowych, gromadzi oraz przetwarza dane ekonomiczne.
 • Opracowuje metodologie i procedury szacowania skutków finansowych nowych rozwiązań podatkowych na sektor finansów publicznych.
 • Opracowuje modele służące do analizy ekonomicznej wpływu projektowanych rozwiązań podatkowych na sektor finansów publicznych.
 • Współpracuje w zakresie analiz i statystyki podatkowej, w tym bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej, OECD, MFW, Banku Światowego.
 • Na bieżąco analizuje rozwiązania podatkowe wprowadzane w innych państwach pod kątem wprowadzenia zmian do systemu podatkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub ekonometria lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne lub statystyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ekonometrii lub statystyki lub podatków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, w szczególności makroekonomii, ekonometrii oraz analizy ekonomicznej, statystyki
 • Znajomość systemu podatkowego
 • Znajomość zaawansowanego arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Znajomość międzynarodowych baz danych wykorzystywanych do analiz ekonomicznych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu w zakresie właściwości departamentu

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy