Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73933

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Koordynuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi, głównie w zakresie podjęcia pilnych procedur polegających m.in. na żądaniu blokady rachunku lub wstrzymaniu transakcji oraz bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych.
 • Opracowuje projekty zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projekty powiadomień do organów ścigania oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Opracowuje projekty pism (m.in. z klauzulami niejawności) do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, zajmujących się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz zapobieganiem praniu pieniędzy, w zakresie prowadzonych analiz złożonych oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje.
 • Opracowuje i przesyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), głównie w języku angielskim.
 • Opracowuje i przesyła zapytania do jednostek współpracujących z GIIF.
 • Przygotowuje dokumentacje spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną, przygotowuje i wprowadza dane do bazy oraz testuje modele i strumienie analityczne na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji ponadprogowych oraz testuje i weryfikuje nowe aplikacje analityczne tworzone na potrzeby Departamentu.
 • Opracowuje sprawozdania, analizy, informacje i materiały, przygotowuje stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczące działań GIIF. Sporządza prezentacje w języku polskim i językach obcych, celem przeszkolenia przedstawicieli instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących, organów ścigania i zagranicznych odpowiedników GIIF.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku finansowego
 • Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętności analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów podatkowych (SeRCe, Poltax+, VIES)
 • Przeszkolenie w zakresie tworzenia zapytań w języku SQL
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków
 • Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy