Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73709

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 

Zakres zadań

 • Analizuje projektowane zmiany wymagań zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, mających wpływ na projekty współfinansowane ze środków UE, w celu identyfikacji kluczowych obszarów wymagających uwzględnienia stanowiska rynku.
 • Przygotowuje materiały z zakresu unijnych i krajowych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolejowego, w szczególności w zakresie projektowanych wymagań zasadniczych, mających wpływ na projekty współfinansowane ze środków UE, w celu przekazania stanowiska polskiego rynku.
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie projektowanych wymagań technicznych, mających wpływ na projekty współfinansowane ze środków UE.
 • Bierze udział w spotkaniach grup roboczych przy Agencji Kolejowej UE
 • Opiniuje projektowane wymagania techniczne w celu realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczących współpracy z Agencją Kolejową UE, w zakresie opracowania technicznych specyfikacji interoperacyjności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego we współpracy międzynarodowej lub w transporcie kolejowym.
 • Znajomość zagadnień związanych z techniką kolejową.
 • Znajomość technicznych specyfikacji interoperacyjności.
 • Komunikatywność
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność redagowania stanowisk i analiz technicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-28

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy