Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73586

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Peramanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Stres wynikający z charakteru wykonywanej pracy oraz praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację w zakresie zatrudniania, zwalniania, a także zmiany warunków pracy i płacy pracowników
 • Ustala uprawnienia urlopowe oraz prowadzi ewidencję czasu pracy i absencji pracowników Urzędu
 • Ustala uprawnienia pracowników do: nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalno – rentowych, innych uprawnień i zobowiązań wynikających ze stosunku pracy (w tym uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13–tka oraz zobowiązań do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym), a także sporządza plany oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie
 • Prowadzi akta osobowe pracowników Urzędu oraz wprowadza i aktualizuje dane w programie kadrowo – płacowym
 • Monitoruje terminy w zakresie obowiązków związanych ze sporządzaniem ocen pracowników UKE oraz badań okresowych i kontrolnych, a także uczestniczy w procesie aktualizacji i sporządzania opisów stanowisk pracy i zakresów czynności pracowników Urzędu
 • Przygotowuje dane z zakresu spraw pracowniczych
 • Prowadzi sprawy związane z zawieraniem przez UKE umów zlecenia oraz umów o dzieło
 • Obsługuje program Płatnik w zakresie zgłaszania pracowników i członków ich rodzin, zmian, korekt i wyrejestrowań oraz współpracuje w tym zakresie z ZUS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w prowadzeniu obsługi kadrowej pracowników
 • Znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, służby cywilnej oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-27

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy