Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73617

Warunki pracy

- natężenie i spiętrzenie prac w okresie opracowywania materiałów do projektu budżetu i ustawy budżetowej oraz w okresie sprawozdawczości skutkujące brakiem możliwości korzystania w tych okresach z dłuższego urlopu,


- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały do projektu budżetu części 15 – Sądy powszechne w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz planu zatrudnienia, w celu zapewnienia niezbędnych środków budżetowych na realizację zadań dla prowadzonych jednostek.
 • Opracowuje dla podległych dysponentów informacje o przyjętych w projekcie i ustawie budżetowej kwestiach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz planie zatrudnienia, wielkości wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i wielkości środków na wypłatę świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku w celu sporządzenia przez jednostki projektów i planów finansowych w tym zakresie z zachowaniem zgodności z projektem budżetu i ustawą budżetową.
 • Sporządza łączne sprawozdania budżetowe w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w części 15 – Sądy powszechne na podstawie sprawozdań jednostkowych nadzorowanych jednostek, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu dostarczenia wiarygodnych, wolnych od błędów informacji o wykonaniu wydatków na wynagrodzenia i wykorzystaniu planu zatrudnienia oraz niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Opracowuje okresowe oceny wykonania wydatków na wynagrodzenia i planów zatrudnienia w części 15 - Sądy powszechne, w celu dostarczenia dysponentowi części aktualnej informacji dla potrzeb sprawowania kontroli i nadzoru nad wykonaniem budżetu w tym obszarze.
 • Prowadzi ewidencję zmian w planach finansowych w zakresie wydatków na wynagrodzenia i w planie zatrudnienia prowadzonych jednostek na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów
 • Monitoruje wykonanie budżetu w części 15 - Sądy powszechne w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz planu zatrudnienia, sygnalizuje zagrożenia w tym obszarze, przedstawia propozycje rozwiązań oraz sporządza wnioski o dokonanie odpowiednich zmian, a po decyzji dysponenta części, zawiadamia
 • Opiniuje i ustala skutki finansowe projektów aktów normatywnych i projektów ustaw, w celu zapewnienia informacji o skutkach finansowych dla budżetu resortu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w państwowej jednostce budżetowej, na stanowisku związanym z budżetem,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office (w szczególności dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego),
 • umiejętność sporządzania analiz oraz jasnego prezentowania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie procedur projektowania i wykonywania budżetu państwa.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy