Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73631

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przetwarza dane o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz wykonuje analizy w tym zakresie
 • Przeprowadza analizy hurtowych rynków telekomunikacyjnych
 • Przeprowadza analizy detalicznego rynku telekomunikacyjnego
 • Uczestniczy w procesie poprawy jakości danych o zakończeniach sieci i świadczonych usługach szerokopasmowych
 • Przygotowuje bazy danych, zestawienia oraz raporty dotyczące usług i budynków z dostępem do sieci szerokopasmowej transmisji danych
 • Wykonuje analizy sieci telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach I osi priorytetowej Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe geoinformatyczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie sporządzania analiz danych
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
 • Znajomość: zagadnień z zakresu ekonomii, rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących, pakietu narzędzi MS Office, w tym programu MS Excel, zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność: interpretacji pojęć telekomunikacyjnych i ich właściwego zastosowania, samodzielnego wyszukania danych oraz ich właściwego doboru do przeprowadzania analiz, dokonania ich oceny i weryfikacji, dokonywania analiz ekonomicznych, precyzyjnego formułowania wniosków
 • Umiejętność: obsługi relacyjnych baz danych (np. Access, Oracle), posługiwania się językiem SQL, obsługi narzędzi statystycznej analizy danych
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy