Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73636

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Monitorowanie oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Bieżący nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem, obsługą i rozbudową lokalnych i rozległej sieci komputerowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działania i rozwoju środowiska systemu GIOŚ w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa
 • Opracowywanie polityk i standardów w celu utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • czynny udział w realizacji projektów w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w części informatycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa istniejących i budowanych nowych systemów teleinformatycznych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatycznym lub stanowisko tożsame
 • Umiejętności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów informatycznych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa: systemów operacyjnych (Linux/Microsoft Windows), sieci lokalnych i rozległych, usług elektronicznych, archiwizacji danych, wdrażania rozwiązań IT.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności z zakresu projektowania i budowy systemów bezpieczeństwa.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy