Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73645

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Bieżący nadzór nad poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem, obsługa i rozbudowa lokalnych i rozległej sieci komputerowej oraz systemów i usług sieciowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tym styku z siecią Internet;
 • Diagnozowanie i monitorowanie systemów i usług sieciowych, sieci LAN/WAN/SAN oraz styku z siecią Internet , usuwanie awarii, wymiana urządzeń i rekonfiguracja poszczególnych elementów środowiska teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • Udział w planowaniu architektury systemów w zakresie technologii serwerowych i sieciowych, Wsparcie projektów technologicznych i merytorycznych w zakresie usług sieciowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem połączeń sieciowych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami oraz stykiem z siecią Internet;
 • Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w celu zapewnienia wymaganego poziomu wydajności i dostępności środowiska teleinformatycznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze sieci teleinformatycznych lub tożsame stanowisko
 • bardzo dobra znajomość tematyki bezpieczeństwa w środowisku sieciowym w każdej warstwie modelu OSI
 • bardzo dobra znajomość w zakresie budowania sieci w warstwie fizycznej
 • bardzo dobra znajomość budowy serwerów, macierzy oraz urządzeń backupu danych, wdrażania rozwiązań IT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w administracji środowiskiem wirtualnym opartym o VMware oraz Hyper-V;
 • umiejętności z zakresu projektowania i budowy systemów bezpieczeństwa;
 • umiejętności z zakresu budowy i obsługi rozwiązań wykorzystujących IoT.
 • przeszkolenie z zakresu: budowy i działania sieci LAN/WAN, VPN, SAN, WLAN administracji systemami serwerowymi Linux, administracji systemami serwerowymi Microsoft Windows

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy