Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73508

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne (w tym: opracowuje projekty decyzji i postanowień, prowadzi procedurę odwoławczą, przyjmuje interesantów i udziela informacji).
 • Monitoruje stan prawny oraz orzecznictwa w zakresie tematów związanych ze stanowiskiem pracy.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (w tym: opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, monitoruje i prowadzi sprawozdawczość z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami).
 • Przeprowadza kontrole i wizyty monitoringowe (w tym: przygotowuje kontrole i w nich uczestniczy, sporządza sprawozdania informacje pokontrolne, rozpatruje zastrzeżenia do projektów wystąpień pokontrolnych, monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych).
 • Planuje i przygotowuje badania (np. ewaluacyjne, społeczne).
 • Prowadzi analizy na potrzeby zadań realizowanych na stanowisku pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: co najmniej 3 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • znajomość ustawy o wspieraniu nowych inwestycji,
 • znajomość zasad udzielania pomocy publicznej,
 • znajomość procedury legislacyjnej oraz zasad techniki prawodawczej,
 • obsługa MS Office,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy