Główny specjalista

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73533

Warunki pracy

Miejsce pracy znajduje się przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego.


Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na pierwszym piętrze w przystosowanym obiekcie. Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami.


Praca związana jest z czasowym przebywaniem poza stałym miejscem pracy i wymaga adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Wyjazdy służbowe związane z kierowaniem pojazdami służbowymi. Praca często poza ustalonymi godzinami pracy.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole zarządzane przez Komendanta Głównego PSP, kieruje zespołami kontrolerów oraz sporządza dokumentację z działalności kontrolnej wg. obowiązujących wymagań.
 • Uczestniczy w monitorowaniu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych
 • Opracowuje plany, analizy, informacje, zawiadomienia i okresowe sprawozdania dotyczące działalności wydziału
 • Udziela wsparcia i fachowej pomocy organom i jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej
 • Wykonuje inne czynności dotyczące pracy zgodne z przepisami prawa i ustalonymi w regulaminie organizacyjnym pracy w zakresie zleconym przez przełożonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym 2 lata w działalności kontrolnej
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i redagowania tekstów
 • Kompetencje miękkie – odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętność analitycznego myślenia, pracy w zespole oraz koncentracji w tzw. szumie informacyjnym, odporność na stres i nie uleganie emocjom
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony ppoż. i pragmatyki służbowej Państwowej Straży Pożarnej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Data dodania: 2021-02-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy