Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73478

Warunki pracy

Budynek przy ul. Domaniewskiej 36/38:


Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą realizacji programów zdrowotnych w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej MSWiA, w celu dokonania podziału środków przeznaczonych na ten cel (określenie priorytetów oraz kryteriów podziału środków, opracowanie umów i dokumentów rozliczeniowych, rozliczanie umów).
 • Przeprowadza konkursy na realizację zadań Narodowego Programu Zdrowia, przygotowuje umowy na realizację tych zadań i je rozlicza.
 • Opracowuje harmonogramy oraz sprawozdania zbiorcze z realizacji, przez resort spraw wewnętrznych, programów zdrowotnych państwa, w celu przekazania ich do właściwych instytucji ( m.in. Ministerstwa Zdrowia).
 • Inicjuje, realizuje i monitoruje działania mające na celu przeciwdziałanie zdarzeniom o charakterze korupcyjnym w SP ZOZ MSWiA.
 • Współpracuje ze służbami resortu spraw wewnętrznych w zakresie realizacji zadań Ministra w obszarze zdrowia publicznego z uwzględnieniem, istotnych dla funkcjonariuszy, programów zdrowotnych państwa.
 • Bierze udział w wizytacjach SP ZOZ MSWiA w zakresie nadzorowanych zagadnień, celem ustalenia prawidłowości ich realizacji.
 • Organizuje konferencje i szkolenia z zakresu nadzorowanych zagadnień, celem upowszechniania wiedzy i prezentowania nowych kierunków w nadzorowanych obszarach.
 • Opiniuje i analizuje projekty aktów prawnych z zakresu nadzorowanych zagadnień, celem proponowania zapisów uwzględniających zadania MSWiA, w tym obszarze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk społecznych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach ochrony zdrowia, podmiotach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.
 • Znajomość zagadnień organizacji ochrony zdrowia w Polsce, obszaru uzależnień, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia.
 • Znajomość programów komputerowych MS-Word i Excel.
 • Umiejętność przygotowywania opracowań analitycznych i sprawozdań.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego i umiejętność wystąpień publicznych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia.
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień lub powyżej 2 lat w administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, metod analizy danych jakościowych i ilościowych.
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji.
 • Umiejętność organizowania i prowadzenia szkoleń oraz spotkań.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-01-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy