Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73480

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Możliwość świadczenia pracy na odległość

Zakres zadań

 • Ocenia zgodność z prawem oraz z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, a także z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzi postępowania dotyczące zmian interpretacji indywidualnych, a także opracowuje projekty odpowiedzi na skargi wniesione do sądów administracyjnych, projekty skarg kasacyjnych i innych pism procesowych w związku z postępowaniami skargowymi dotyczącymi zmian interpretacji indywidualnych.
 • Współpracuje z Krajową Informacją Skarbową w zakresie związanym z postępowaniami dotyczącymi weryfikacji i zmiany interpretacji indywidualnych.
 • Monitoruje i analizuje orzecznictwo, w szczególności sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów oraz senatorów, na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego
 • Znajomość przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa podatkowego, materialnego i procesowego
 • Znajomość prawa cywilnego i handlowego, procedur administracyjnych (w tym praktycznych aspektów postępowania przed sądami administracyjnymi)
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości zespołu
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (np. SIP, internetowe bazy danych z orzecznictwem sądowym)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy