Główny specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73413

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych


Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

Zakres zadań

 • Zarządza projektami informacyjnymi i promocyjnymi, w tym koordynuje współpracę z mediami i innymi podmiotami administracji publicznej w zakresie informowania o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej - organizuje i koordynuje prace nad projektem, przygotowuje materiały programowe i dokumenty do przeprowadzenia zamówienia publicznego (wnioski, umowy), współpracuje z partnerami zewnętrznymi
 • Administruje stroną internetową Państwowej Agencji Atomistyki oraz kontami w serwisach społecznościowych - dba o ich prawidłowe funkcjonowanie, zarządza publikacjami i uprawnieniami dostępu, opracowuje plany działań i rozbudowy
 • Koordynuje wypełnianie obowiązków Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wynikających z podlegania nadzorowi ministra właściwego do spraw klimatu, w szczególności sporządzania planu działalności oraz sprawozdań z działalności
 • Redaguje informacje i komunikaty dla ludności, w tym na potrzeby strony internetowej Państwowej Agencji Atomistyki
 • Współpracuje z partnerami zagranicznymi w zakresie komunikacji społecznej w obszarze prowadzonym przez dozory jądrowe
 • Udostępnia informację publiczną, w tym koordynuje udostępnianie informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
 • Przygotowuje oraz rozpowszechnia materiały promocyjne i publikacje edukacyjne
 • Współpracuje z innymi organami administracji publicznej w zakresie informowania o działaniach urzędu, usługach dla obywateli realizowanych przez urząd oraz danych posiadanych przez urząd

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze dziennikarstwa, komunikacji społecznej, współpracy z mediami, promocji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym, znajomość przepisów w zakresie służby cywilnej, finansów publicznych i zamówień publicznych
 • znajomość rynku mediów
 • znajomość przepisów o udostępnianiu informacji publicznej
 • znajomość prawa prasowego
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna Internet)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy - Prawo atomowe
 • znajomość mediów społecznościowych
 • znajomość programów do samodzielnego tworzenia i edytowania materiałów graficznych i video
 • znajomość Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • znajomość trendów w public relations i kreacji skuteczna komunikacja wizerunku urzędów
 • znajomość programów do składania materiałów tekstowych
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
 • znajomość obsługi systemów CMS opartych na WYSWIG

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2021-01-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy