Główny specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73285

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w analizowaniu rozwiązań legislacyjnych oraz przygotowaniu projektów ustaw oraz aktów wykonawczych i innych aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym w przygotowywaniu oceny skutków regulacji, współuczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych opracowywanych projektów
 • Transponuje przepisy prawa wspólnotowego z zakresu odnawialnych źródeł energii
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie
 • Monitoruje oraz współuczestniczy w procesach legislacyjnych prawa wspólnotowego dotyczących aktów prawodawczych oraz nieprawodawczych
 • Uczestniczy w tworzeniu, wdrażaniu i utrzymaniu polityk związanych z gwarancjami pochodzenia energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, w tym współpracuje w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Towarową Giełdą Energii S.A.
 • Uczestniczy w wypracowywaniu stanowiska Departamentu w odniesieniu do projektów polityki energetycznej państwa w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne oraz przygotowuje materiały/informacje na temat stanu realizacji zadań zapisanych w Programie działań wykonawczych z zakresu właściwości Wydziału
 • Monitoruje proces rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz osiągania celów wynikających z wymogów Unii Europejskiej
 • Wspiera merytorycznie obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1,5 roku w obszarze energii lub środowiska lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość sektora energii
 • znajomość krajowego i unijnego procesu legislacyjnego
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy