Główny specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73206

Warunki pracy

-praca biurowa,
-praca w siedzibie wydziału i terenie,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
-zagrożenie korupcją,
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno
– sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
-bariery architektoniczne
– w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną
- drzwi masywne,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Przygotowuje i wydaje pozwolenia w zakresie zgody na czasowy wywóz zabytków za granice państwa, odmowy wydania pozwolenia lub cofnięcia pozwolenia, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów.
 • Prowadzi oględziny zabytków i obiektów o cechach zabytków, w celu oceny stanu ich zachowania, posiadanych wartości oraz określenia możliwości ich wywozu zagranicę.
 • Współpracuje z rzeczoznawcami powołanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Współpracuje z organami administracji celnej w sprawach dotyczących wywozu i przywozu zabytków ruchomych, w celu zapewnienia działania zgodnego z przepisami.
 • Tworzy bazy danych i aktualizuje informacje, w celu monitorowania stanu i miejsca przechowywania obiektów ruchomych.
 • Współpracuje z instytucjami naukowo – badawczymi, instytucjami kultury oraz innymi organizacjami, w celu uzgodnienia problemów ochrony dziedzictwa kulturowego oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości wywozu zabytków ruchomych za granice państwa.
 • Przygotowuje i wydaje pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, konserwatorstwo, muzealnictwo, zabytkoznawstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, o służbie cywilnej, zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętnosci: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomośc języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikacje
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy