Główny specjalista

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73236

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • administruje pracą serwerów i aplikacji w celu zapewnienia właściwego poziomu pracy systemu teleinformatycznego MRiRW
 • administruje platformami oraz aplikacjami zewnętrznymi w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań nałożonych na MRiRW
 • administruje systemem kopii zapasowych w celu zapewnienia ochrony dla systemów operacyjnych, platform i danych znajdujących się m.in. na serwerach plików i serwerach wirtualnych, poprzez tworzenie kopii zapasowych i replikacji
 • bierze udział w działaniach zapewniających użytkownikom dostęp do zasobów sieci lokalnej i Internetu, zakłada konta sieciowe oraz przydziela adresy poczty e-mail dla nowych pracowników, nadaje uprawnienia użytkownikom do folderów sieciowych (jawnych i ukrytych), sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem danych na dyskach sieciowych
 • odpowiada za ochronę antywirusową i antyspamową w celu zapewnienia właściwego poziomu teleinformatycznego MRiRW
 • bierze udział w działaniach zmierzających do zapobiegania powstawania incydentów w systemie teleinformatycznym w zakresie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 oraz reaguje w sytuacji powstania takiego incydentu. W tym zakresie współpracuje z ABG (i) i GABST
 • instaluje, konfiguruje i aktualizuje oprogramowanie na serwerach i stacjach roboczych w zakresie współpracy z siecią rozległą, zapewnia utrzymanie serwerów w ruchu
 • współpracuje z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również kontaktuje się z firmami zewnętrznymi w ramach realizacji tych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3-letni staż pracy administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych ze sprzętem komputerowym
 • znajomość zagadnień związanych z oprogramowaniem
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i systemami tworzenia kopii zapasowych
 • wiedza z zakresu administracji i zarządzania systemami serwerowymi Microsoft i Linux
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w obszarze administrowania siecią komputerową
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • wiedza z zakresu administracji, konfiguracji oraz instalacji wirtualnego środowiska VMware

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-01-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy