Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73241

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Zagrożenie korupcją

 • Peramanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem, dofinansowaniem i oceną szkoleń pracowników, w tym prowadzi dokumentację i aktualizuje dane w systemie informatycznym
 • Przygotowuje i publikuje ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy oraz koordynuje proces rekrutacji i selekcji w wyznaczonych komórkach organizacyjnych UKE (w tym uczestniczy w procesie przygotowania opisu stanowiska, bierze udział w pracach komisji rekrutacyjnych)
 • Koordynuje proces wyznaczania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego dla pracowników wyznaczonych komórek organizacyjnych
 • Przygotowuje analizy i dane z zakresu szkoleń oraz naborów
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników UKE oraz z wdrażaniem nowych pracowników
 • Organizuje praktyki zawodowe, studenckie oraz wolontariat w Urzędzie
 • Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym oraz podejmuje działania w zakresie nawiązania nowej współpracy
 • Uczestniczy w procesie przygotowywania, uaktualnia i wdrażania narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu rekrutacji lub prowadzeniu spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników.
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks pracy w zakresie dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
 • Znajomość metod oraz narzędzi stosowanych w rekrutacji pracowników oraz zarządzaniu szkoleniami
 • Znajomość zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-17

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy