Główny specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73093

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Czynności fizyczne:


1.     Rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.


2.     Konieczność poruszania się po terenie Urzędu.


 

Zakres zadań

 • Bedzie odpowiedzialna za zarządzanie środowiskiem serwerów wirtualnych: nadzorowanie pracy systemów, monitorowanie poprawności działania serwerów, aktualizacja systemów, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i koordynacja napraw uszkodzonego sprzętu, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu
 • Zarządzanie środowiskiem sieci SAN: nadzorowanie pracy środowiska sieci SAN, monitorowanie poprawności działania, aktualizacja, rozwiązywanie problemów, diagnozowanie i koordynacja napraw uszkodzonego sprzętu, przyjmowanie i włączanie do eksploatacji nowego sprzętu.
 • Administrację systemami informatycznymi w środowisku Linux: instalacja, konfiguracja, nadzorowanie pracy serwerów, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie znalezionych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
 • Administrację systemami informatycznymi w środowisku Windows: instalacja, konfiguracja, nadzorowanie pracy serwerów, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie znalezionych nieprawidłowości, opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów.
 • Prowadzenie projektów informatycznych dotyczących infrastruktury w ramach prawa zamówień publicznych. Przygotowywanie wniosków zakupowych: analiza potrzeb, zbieranie informacji, formułowanie wymagań wobec oferentów, przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, wykonanie raportów z realizowanych zadań.
 • Opracowywanie dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacyjnych oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników administrowanych systemów.
 • Wdrażanie projektów, nowych technologii, aplikacji i procedur organizacyjnych w zakresie zadań Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi
 • Znajomość środowiska wirtualizacji VMware lub Hyper-V,
 • Znajomość systemów operacyjnych rodziny Windows i Linux,
 • Znajomość budowy i działania urządzeń informatycznych,
 • Znajomość biblioteki ITIL,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat ITIL Foundation
 • certyfikat VMWare Certified Professional (VCP) lub Microsoft Specialist: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center,
 • doświadczenie w administracji środowiskiem wirtualnym opartym o VMware lub Hyper-V,
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami serwerowymi Linux,
 • przeszkolenie w zakresie administracji systemami serwerowymi Microsoft Windows,
 • znajomość ustawy prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy