Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72908

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Zarządza bazą danych zawierającą dane udostępniane na platformie (pozyskiwanie danych, umieszczanie i prezentacja, bieżąca modyfikacja), celem zapewnienia jej sprawnego funkcjonowania, optymalizacji przełożenia danych z map potrzeb zdrowotnych oraz spełnienia potrzeb użytkowników;
 • Opracowuje nowe formy prezentacji danych na platformie;
 • Tworzy narzędzia analityczne oraz narzędzia do automatycznego generowania raportów (m.in. programowanie w R lub innych programach wykorzystujących język angielski);
 • Kontaktuje się z interesariuszami Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w tym obsługuje helpdesk oraz tworzy i administruje kontami użytkowników, celem sprawnego funkcjonowania Bazy;
 • Realizuje oraz monitoruje działania związane z udostępnianiem wiedzy i administracją bazy analiz.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu serwerami Linux oraz bazami danych PostgreSQL / MySQL,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość systemów operacyjnych Linux na poziomie administracyjnym,
 • znajomość języka SQL i specyfiki relacyjnych baz danych oraz administrowania nimi,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość środowiska statystycznego R,
 • znajomość języka JavaScript i HTML,
 • znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji danych.

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-01-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy