Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73004

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- krajowe wyjazdy służbowe,


- stres związany z krótkim terminem realizacji niektórych zadań,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje roczne i wieloletnie projekty planów inwestycyjnych oraz przygotowuje wnioski dotyczące zmian w tych planach.
 • Nadzoruje prawidłowość sporządzanych planów inwestycyjnych oraz kontroluje realizację planów rzeczowo-finansowych inwestycji jednostek organizacyjnych resortu.
 • Bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych.
 • Bierze udział w pracach związanych z uzgadnianiem koncepcji rozwiązań architektonicznych nowoprojektowanych obiektów jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz w ich uzgadnianiu.
 • Nadzoruje prawidłową realizację wskazanych zadań inwestycyjnych.
 • Sporządza zbiorcze, okresowe sprawozdania z realizacji wydatków inwestycyjnych.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 • Przygotowuje informacje, opracowania i odpowiedzi wynikające z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów oraz odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowalnym lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku zajmującym się planowaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych lub nadzorem nad realizacją zadań inwestycyjnych
 • Znajomość przepisów Ustawy: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, w szczególności Excel, Legalis)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie Prawa budowlanego
 • Przeszkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami
 • Przeszkolenie w zakresie finansów publicznych
 • Uprawnienia budowlane

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-01-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy