Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizuje sprawy związane z dwustronną współpracą ekonomiczną i finansową z państwami Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz z Turcją, w tym opracuje materiały analityczne i tezowo-informacyjne dotyczące aktualnego stanu współpracy dla Ministra oraz innych członków Kierownictwa Ministerstwa Finansów, a także kierownictwa Departamentu, w celu realizacji zadań polityki zagranicznej będącej we właściwości MF.
 • Opracowuje materiały na posiedzenia komisji międzyrządowych, a także uczestniczy w pracach komisji międzyrządowych do spraw współpracy gospodarczej i międzyregionalnej, konsultacji międzyrządowych w odniesieniu do krajów wyżej wymienionych regionów, w celu prezentowania stanowiska Ministerstwa Finansów w odniesieniu do zagadnień pozostających w kompetencji resortu
 • Realizuje sprawy z zakresu wizyt Ministra oraz członków Kierownictwa Ministerstwa Finansów, a także kierownictwa Departamentu w państwach wyżej wymienionych regionów oraz wizyty delegacji z tych krajów w Ministerstwie Finansów, w celu realizacji zadań wynikających z dwustronnej współpracy finansowej.
 • Współpracuje z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw z wyżej wymienionych regionów oraz z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w tych krajach, w celu realizacji zadań wynikających z dwustronnej współpracy finansowej Ministerstwa Finansów.
 • Opiniuje projekty dokumentów dotyczących współpracy dwustronnej z ww. państwami opracowywanych do zawarcia podczas oficjalnych spotkań, forów, konsultacji czy szczytów w zakresie właściwości Ministerstwa Finansów.
 • Prowadzi sprawy związane z innymi inicjatywami międzynarodowymi w zakresie właściwości Ministra, w celu opracowywania opinii i stanowiska Departamentu i/lub Ministerstwa Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość finansów międzynarodowych
 • Znajomość stosunków międzynarodowych i gospodarczo-finansowych
 • Znajomość współpracy dwustronnej
 • Znajomość instytucji i instrumentów finansowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub języka hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość procedur administracji państwowej
 • Znajomość ustawy o umowach międzynarodowych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy