Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72606

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w terenie,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżur),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • praca na trzecim piętrze - brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje realizację dyrektyw zdatności, biuletynów i dokumentacji technicznej/normatywnej, w tym monitoruje strony internetowe producentów sprzętu lotniczego pod kątem ukazujących się dokumentów
 • Koordynuje proces planowania i określania potrzeb materiałowo-technicznych oraz prowadzi analizę dostępnych na rynku zamienników podzespołów pod względem przydatności i ekonomiki eksploatacji
 • Prowadzi szkolenia z zakresu budowy i eksploatacji statków powietrznych, Prawa Lotniczego oraz tzw. czynnika ludzkiego w lotnictwie
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Prowadzi korespondencję z nadzorem lotniczym w zakresie wyników czynności audytowych komórek organizacyjnych Lotnictwa Policji, w których osobiście uczestniczy
 • Prowadzi ewidencję niesprawności statków powietrznych oraz analizuje ich przyczyny
 • Uczestniczy w pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego po zaistnieniu zdarzeń lotniczych Lotnictwa Policji
 • Współpracuje z przedstawicielami zakładów lotniczych i firm zaopatrujących Lotnictwo Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 5 lat w pracy w lotnictwie państwowym lub cywilnym przy obsłudze technicznej statków powietrznych
 • Ważne lub wygasłe uprawnienia inżyniera/mechanika lotniczego nabyte w lotnictwie państwowym lub cywilnym
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość i umiejętność interpretacji przepisów lotniczych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność w organizowaniu pracy własnej
 • Odporność na stres
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ważna lub wygasła licencja mechanika lotniczego (PART-66)
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną statków powietrznych w języku angielskim i języku rosyjskim
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii B

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-01-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy