Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72760

Warunki pracy

- praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz; częste krajowe wyjazdy służbowe;


- Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • udział w procesie koordynacji działań i inwestycji realizowanych ze środków funduszy strukturalnych perspektywy 2014 – 2020, wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym;
 • udział w pracach Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne;
 • udział w procesie programowania wrażania środków funduszy strukturalnych perspektywy 2021 – 2027, w sektorze zdrowia na poziomie centralnym oraz regionalnym;
 • udział w procesie obsługi Komitetu Sterującego ds. koordynacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia oraz grup i zespołów roboczych powoływanych przy Komitecie Sterującym;
 • identyfikowanie i przedstawianie propozycji możliwości wsparcia sektora zdrowia ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 • udział w procesie koordynowania wdrażania środków funduszy strukturalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i w piśmie
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich perspektywy 2014 – 2020 wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym
 • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • umiejętność współpracy i komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza z zakresu zdrowia publicznego
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-01-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy