Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72794

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Gospodaruje funduszem wynagrodzeń (tj. m.in.: planuje środki funduszu wynagrodzeń, sporządza i aktualizuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń, monitoruje wykorzystanie środków funduszu i tworzy harmonogramy wydatków).
 • Prowadzi sprawy dotyczące etatyzacji w Ministerstwie (tj. analizuje potrzeby etatowe komórek Ministerstwa i przygotowuje projekty decyzji Dyrektora Generalnego w sprawie podziału etatów na poszczególne komórki organizacyjne).
 • Prowadzi analizy z zakresu zatrudnienia.
 • Sporządza okresowe statystyki i sprawozdania kadrowe.
 • Opracowuje rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dla Ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: co najmniej 3 lata w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub analiz kadrowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy,
 • znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • obsługa MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Referent w Dziale Kadr i Administracji

  realizacja procedur kadrowych związanych z zawieraniem umów o pracę i ich rozwiązaniem, prowadzenie akt osobowych, układanie harmonogramów i prowadzenie ewidencji czasu pracy, organizacja szkoleń BHP oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników,...

  Firma: Polska Żegluga Morska POLSTEAM

  Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

  Data publikacji: 2021-01-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-04

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy