Główny specjalista

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72750

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Weryfikuje programy inwestycji składane przez uczelnie publiczne ubiegające się o dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 • Sporządza wielozakresowe analizy i zestawienia w celu monitorowania inwestycji dofinansowanych lub finansowanych z budżetu państwa.
 • Opracowuje projekt budżetu państwa w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie inwestycji szkolnictwa wyższego oraz wieloletniego projektu planu inwestycyjnego w zakresie wydatków majątkowych.
 • Sporządza zestawienia wniosków uczelni publicznych o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 • Opracowuje projekty umów dotacji celowych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 • Prowadzi sprawy związane z zatwierdzaniem rozliczeń przyznanych dotacji celowych oraz rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych.
 • Monitoruje realizację zawartych umów dotacji celowych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie w zakresie inwestycji szkolnictwa wyższego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne - budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze budownictwa
 • wiedza z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego
 • znajomość ustawy - Prawo budowlane
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956)
 • znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział III)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny).

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu....

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy