Główny specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72654

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; stres związany z pracą pod presją czasu; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Definiuje i uszczegóławia wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne na poziomie biznesowym dla projektowanych usług i systemów budowanych w obszarze ochrony zdrowia
 • Pozyskuje bezpośrednio od właścicieli biznesowych i analizuje wymagania biznesowe
 • Bierze udział w pracach nad architekturą systemów informatycznych
 • Bierze udział w pracach nad dokumentacją techniczną wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz modelami analitycznymi
 • Inicjuje i podejmuje działania na rzecz zapewnienia jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów adaptacyjnych oraz wdrożeń adaptacyjnych
 • Współpracuje z wykonawcami zewnętrznymi na etapie analizy, prac deweloperskich i wdrażania w projektach IT w sektorze zdrowia
 • Bierze udział w komisjach przetargowych oraz opracowywaniu wkładów merytorycznych do Opisów Przedmiotów Zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach IT w sektorze zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zadaniach związanych z analizą biznesową
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru e-zdrowia
 • umiejętność sporządzania i oceny dokumentów analiz biznesowych i systemowych (projektów wdrożenia systemów informatycznych)
 • znajomość narzędzi do modelowania procesów
 • zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej
 • umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 lub AGILE (potwierdzone certyfikatem),
 • umiejętność oceny OPZ i dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą o PZP w zakresie zamówień dotyczących rozwiązań informatycznych
 • znajomość procesów biznesowych oraz schematów procesów z wykorzystaniem notacji BPMN
 • Znajomość modeli z wykorzystaniem języka UML
 • Znajomość opisów i modeli przypadków użycia lub/i User Stories

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2020-12-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy