Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72691

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współpracuje z jednostkami GUS i zainteresowanymi organami spoza GUS, koordynuje prace związane z przygotowaniem opisów badań, zestawów danych GUS i spoza GUS w określonej w programie badań dziedzinie statystyki, w celu terminowego przygotowania załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PBSSP
 • Monitoruje kompletność zapisów, analizuje i weryfikuje prawidłowość metadanych wprowadzanych przez jednostki autorskie w modelach dedykowanych do opracowania PBSSP, w określonej w programie badań dziedzinie statystyki, na poszczególnych etapach przygotowywania PBSSP
 • Analizuje i weryfikuje poprawność zapisów w raporcie publikacyjnym programu badań statystycznych statystyki publicznej, w określonej w programie badań dziedzinie statystyki
 • Współpracuje z Radą Statystyki – sporządza informacje o przebiegu prac związanych z opracowywaniem projektu PBSSP w celu przedstawienia ich na posiedzeniach RS; sporządza analizy ryzyka odnośnie postępu prac związanych z przygotowywaniem PBSSP w celu dotrzymywania terminów i jakości przekazywanego materiału oraz podejmowania działań naprawczych
 • Koordynuje przygotowywanie szczegółowych formatów przekazywanych danych do udostępniania na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
 • Przygotowuje założenia do szablonów podstawowych raportów, niezbędnych autorom metadanych oraz służącym udostępnianiu metadanych zgromadzonych w Repozytorium Metadanych dla obszarów metadanych koordynowanych przez Wydział
 • Koordynuje prace nad gromadzeniem metadanych, przydziela uprawnienia do metadanych; udziela wyjaśnień (pisemnie, telefonicznie, e-mail itp.) jednostkom współtworzącym program i użytkownikom informacji statystycznych
 • Organizuje i koordynuje prace związane z przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów w celu poprawnego opracowania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej w systemie, który służy do opracowywania PBSSP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość funkcjonowania struktur statystyki publicznej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość etapów procesu legislacji
 • Umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy