Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72695

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Realizuje działania na rzecz promocji statystyki publicznej oraz budowania wizerunku GUS i statystyki publicznej w celu podniesienia znaczenia marki i popularyzacji statystyki.
 • Realizuje przedsięwzięcia promocyjne we współpracy z jednostkami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi oraz z właściwymi departamentami GUS, urzędami statystycznymi i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS w celu zwiększenia popularności korzystania ze źródeł danych GUS.
 • Wspiera i koordynuje działania promocyjne urzędów statystycznych, w tym promocję badań ankietowych i spisów powszechnych w celu zwiększenia zaangażowania społeczeństwa w badania statystyczne.
 • Opracowuje plany promocji i kampanie promocyjne w celu sprawnej realizacji działań promocyjnych i dotarcia do odbiorców.
 • Prowadzi działania promocyjne i popularyzacyjne zasobów informacyjnych statystyki publicznej poprzez przygotowywanie materiałów promocyjno-edukacyjnych przy użyciu najnowszych technologii w celu zwiększenia popularności ich używania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość struktury organizacyjnej statystyki publicznej, w tym właściwości poszczególnych departamentów i urzędów
 • Znajomość nowych trendów w realizacji kampanii promocyjnych
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do tworzenia materiałów promocyjno-edukacyjnych
 • Umiejętność i swoboda w poszukiwaniu danych w repozytoriach
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk społecznych lub zarządzania
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w obszarze promocji, PR

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań liczne kontakty z interesantami - telefoniczne, mailowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy