Główny specjalista

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72648

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Rrealizuje politykę szkoleniową UTK w oparciu o obowiązujące procedury ze szczególnym uwzględnieniem działań szkoleniowych związanych z realizacją programów rozwojowych realizowanych w UTK.
 • Przygotowuje materiały i wnioski o udzielenie zamówienia publicznego oraz uczestniczy w postępowaniach przetargowych prowadzonych na rzecz Wydziału Rozwoju zawodowego.
 • Podejmuje działania związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem modelu kompetencyjnego w Urzędzie Transportu kolejowego.
 • Prowadzi dokumentację szkoleń.
 • Organizuje szkolenia dla pracowników UTK zgodnie z realizowanym planem szkoleń.
 • Opracowuje materiały i informacje dla pracowników UTK dotyczące podejmowanych przez komórkę szkoleniową działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej .
 • Znajomość Kodeksu Pracy.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Komunikatywność
 • Kreatywność.
 • Umiejętności organizacyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Protokolant sądowy

  sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Protokolant sądowy

  sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-08

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy